Псалом за пробуждане на съзнанието

Псалом Давидов. Масхил

 1. Блажен онзи, комуто е простено престъплението. комуто грехът е прикрит.
 2. Блажен онзи человек, комуто Господ не вменява беззаконие и на когото в духа няма лъст.
 3. Когато мълчех, овехтяха костите ми от стенанието на всеки ден,
 4. понеже ден и нощ тежеше Ръката Ти връз мене, влагата ми се обърна на лятна суша.
 5. Явих Ти греха си и беззаконието си не скрих. Рекох: „Господу ще изповядам престъпленията си“. И Ти Си простил беззаконието на греха ми.
 6. За то всеки преподобен ще Ти се моли на сгодно време. Наистина в потоп от много води водите няма да приближат при него.
 7. Ти Си покров мой. Ще ме съхраняваш от скръб. С веселие на избавление ще ме окружаваш.
 8. Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, връз тебе ще бъде окото ми.
 9. Не бивайте като кон, като мъска, в които няма разум, на които устата трябва да се държат с оглавник и узда да не би се приближавали при тебе
 10. много са злостраданията на нечестивия. А оногоз, който се надее на Господа, милост ще го окружи.
 11. Веселете се в Господа и радвайте се, праведни, и викайте с радост, всички прави в сърце.