Псалом за лечение на душевно болни.

Первому Певцу, върху Ал-ташхет, Миктам на Давида, когато побегна от лицето Саулово в пещерата.

 1. Помилвай ме, о Боже, помилвай ме; защото на Тебе упова душата ми и на сянката на Твоите крила ще се надея, доде заминат злощастията.
 2. Ще викам към Бога Вишнаго, към Бога, моя благодетел.
 3. Ще проводи от небеса и ще ме избави, ако и да ме укорява зиналият да ме погълне. Бог ще проводи милостта Си и истината Си.
 4. Душата ми е всред лъвове: лежа между пламенни человеци, на които зъбите са копия и стрели и езикът им е остър меч.
 5. Възнеси се над небесата, Боже, славата Ти да бъде по всичката земя.
 6. Сет приготвиха за стъпките ми, душата ми се е навела да падне. Изкопаха пред мене яма, паднаха в нея.
 7. Утвърдено е сърдцето ми, Боже, Утвърдено е сърдцето ми: ще пея и песнопея.
 8. Събуди се, славо моя. Събуди се, псалтирю и китаро: ще се събудя рано.
 9. Ще Те похваля, Господи, между народите. Ще Ти песнопея между племената.
 10. Защото се възвеличи до небето Твоята милост и до облаците Твоята истина.
 11. Възнеси се, Боже, над небесата: славата Ти да бъде по всичката земя.