Первому Певцу, върху Негинот; Псалом Давидов

  1. Послушай, Боже, вика ми, внимавай на молението ми.
  2. От краищата на Земята към Тебе ще викам, когато примира сърдцето ми: Настави ме на канарата, която е премного висока за мене.
  3. Защото Ти ми стана прибежище, стълб крепък пред врага.
  4. В скинията Ти ще обитавам винаги, ще прибягна под покрива на Твоите крила.
  5. Защото Ти, Боже, Си чул обричанията ми, Дал Си ми наследието на онези, които се боят от Името Ти.
  6. Ще притуриш дни върх дните на царя, годините му в род и род.
  7. Ще пребъде във век пред Бога. Повели да го пазят милостта и истината.
  8. Така ще песнопея винаги на Твоето Име, за да изпълнявам обричанията си всеки ден.