В начало бе Словото и Словото бе у Бога,

И Словото бе Бог. То в начало бе у Бога.

Всичко чрез Него стана, и което е станало,

нищо без Него не стана.

В Него бе животът, и животът бе виделина на человеците.

И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе.