Ще се развеселя премного заради Господа;

Душата ми ще се зарадува в Бога моего:

Защото ме облече в одежди на спасение,

загърна ме в мантия на правда,

загърна ме в мантия на правда,

като жених, украсен със венец;

като невеста, накитена със утварите си,

като невеста, накитена със утварите си.