(Псалом Давидов)

 1. Господ е виделина моя и спасение мое: от кого ще се убоя? Господ е сила на живота ми: от кого ще се устраша?
 2. Когато приближиха при мене лукавите, за да изядат плътта ми, съперниците и враговете ми, те се спънаха и паднаха.
 3. И ако се опълчи против мене воинство, сърцето ми няма да се уплаши. И ако се дигне връз мене бран, и тогаз ще съм уверен.
 4. Едно просих от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен във всичките дни на живота си, да гледам красотата на Господа и да Го диря в храма Му.
 5. Защото в зъл ден ще ме скрие в скинията Си. Ще ме прикрие в скришното на шатъра Си. Ще ме възвиши на камик.
 6. И сега главата ми ще се възвиши над враговете ми, които ме окружават; и ще пожертвувам в скинията Му жертви на радостни викове. Ще пея и ще възпея Господу.
 7. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам. И помилвай ме и послушай ме.
 8. Рекъл Си: „Потърсете Лицето Ми“. Рече Тебе сърцето ми: Лицето Ти, Господи, ще потърся.
 9. Да не скриеш от мене Лицето Си, да не отхвърлиш с гняв раба Си. Ти ми стана помощ, недей ме отхвърля, и недей ме оставя, Боже, Спасителю мой.
 10. И ако отец ми и майка ми ме оставят, Господ, обаче, ще ме приеме.
 11. Научи ме, Господи, Пътя Си и води ме по равен път поради неприятелите ми.
 12. Да ме не предадеш на желанието на враговете ми; защото се дигнаха против мене лъжливи свидетели, които дишат насилие.
 13. Повярвах, че ще видя благостите Господни на земята на живите.
 14. Чакай Господа, имай дързновение и да се укрепи сърцето ти. Ей, чакай Господа.