Господи, укрепи този народ, укрепи го, дай му мъжество.

Укрепи духа му, дай му воля, упование, надежда в Тебе, да се съвземе и да Те слави през всичките векове на бъдещето.

Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си име, с което си знаен през всичките векове.

Направи да се освети името Ти пред всичките народи и да знаят, че Ти си само един, в когото няма измяна и който си всякога силен да помагаш и да избавяш.

Разпръсни враговете, Господи, от пред лицето Си.

Ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето дело.

Ти, Господи, сам действай сега с крепката Си ръка.

Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез което име Ти си благоволил да Те призоваваме.

АМИН.