[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Наука и възпитание. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

Допълнителни бележки:

Самостоятелна беседа, 1896 година.

Първо издание – 1896 г., второ издание – 1949 г., печатница „Житно зърно“, София.

[съдържание]