[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Седем Разговора със Светия Дух. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[съдържание]