http://new.triangle.bg/ е работен сайт, който в бъдеще ще бъде преместен в http://triangle.bg/. Като начало няма да има големи разлики с досегашния сайт, но отбелязва важно начало на преход към сайт, в който потребителите могат да участват. Действителното преминаване към новия сайт ще се осъществи, когато (1) в новата система е налично всичкото съдържание на сегашния сайт, (2) всички външни препратки (URL) към сайта работят и (3) външният вид е като на сегашния сайт.

Новият сайт ще насърчава използването на системата OpenID, която позволява регистриране без сайтът да знае паролата, защото процесът по въвеждането на парола е изнесен в друг сайт – доставчик на OpenID. Ако човек има поща в GMail или Yahoo! Mail, тези сайтове са доставчици на OpenID и ще може регистрацията там да се използва, но това ще е достъпно по-късно. За съжаление за момента популярният български сайт за поща abv.bg не поддържа OpenID. OpenID накратко означава паролата да се въвежда само един път в един сайт и така автоматично да се влиза в други сайтове, където е направена регистрация с този OpenID.

Като опит за участие на потребители ще бъде поддържането и развиването на пълен каталог на беседите, както и на книги, които са свързани с учението на Беинса Дуно. За целта в новия сайт е създаден форум, в който ще се обсъждат въпроси по функционирането на каталога.

За момента не се предвижда създаването на общи форуми за изучаване на самите беседи. Общите форумите ще бъдат за обсъждания по проекти на самия сайт, какъвто е каталогът. Предвижда се обаче възможността за групи, което ще бъде описано накратко по-нататък.

Случаят е удобен за документиране каква е визията за бъдещето на Библиотека Триъгълник. Всичко последващо са планове в суров вид, които може и никога да не се случат, или да се реализират от някой друг сайт, или да се променят в съответствие с бъдещите технологии.

За удобство можем да изброим 3 категории функционалност:

 • активно изучаване
 • споделяне и общуване (групи)
 • пасивно изучаване

Под активно изучаване тук се разбира основно работа с извадки от беседите. Има реализиран добър пример за такава среда в сайта http://www.diigo.com/. За знаещите английски е препоръчително да се запознаят с тази многофункционална система. Правенето на извадки е просто маркиране на текст с мишката, както това се прави в текстообработващите програми като OpenOffice.org. От тук нататък ще може да се прави още следното:

 • добавяне на анотации (коментари) към извадката
 • подреждане в папки, които може и да са вложени папки
 • слагане на етикети (tags), което е друг начин на организиране, различен от този на папките; етикетите могат да се мислят като ключови думи или теми
 • Някои по-специални видове анотации са резюмета на беседи и съчинения по теми, дадени от Учителя
 • може да се експериментира с няколко нива на извадката, напр. вложени един в друг: контекст, извадка, кл. думи

Тематичните каталози са частен случай на горното описание, но те са начин на мислене при хартиена технология - всяка медия (книга, радио, телевизия, сайт) си има своите особености и е най-добре да се използват изработените вече модели за медията, а не изкуствено да се пренасят модели от една медия в друга. Адаптация при такива пренасяния винаги е нужна.

Всичко по-горно е частен случай на смисловите мрежи (semantic web).

Всички извадки, анотации и т.н. ще могат да се отбелязват като лични и никой друг да не ги вижда, или пък да бъдат начислени към група.

Споделянето е публикуването на резултатите от активното изучаване. Това автоматично прави тези резултати обект на активно изучаване на други и така те лесно да могат да подбират чужди извадки, да добавят анотации към анотациите и т.н. С последното (анотации/коментари върху анотации/коментари) се навлиза в друг начин на общуване, които е подобрение на форумния. Върху една извадка може да се направи дискусия. Също така и от анотация може да се образува извадка, така че коментар да е точно върху извадка от друг коментар. Възможностите са много.

Естествено е образуването на групи, които заедно да работят по определена си от тях задача и да имат общо пространство на извадки/анотации/папки/етикети. Такива групи имат нужда и от собствен форум, където да се обсъждат цялостни въпроси по развитието на групата.

От цялото това произвеждане на съдържание някои неща ще са по-ценни от други. Тази оценка е субективна и лична за всеки. Затова всеки от тези обекти (анотации и т.н.) ще могат да получават лична оценка. Тя е важна за полезността на сайта и на това ще бъде отделено още внимание по-късно.

Към общуването (и пасивното изучаване) може да се причисли и следенето на произвеждането на съдържание от избрани други хора (или групи). Това е вид оценка в много практичен вид - нормално е когато цениш човек (или група) да следиш и изучаваш какво прави и по този начин да напредваш.

Освен самото четене, пасивното изучаване включва търсене какво да се чете. Навигацията в йерархичната структура на документите е един от вариантите за търсене, но това подразбира много добро познаване на тази структура.

При търсене човек очаква възможно най-адекватен насочващ отговор на своята заявка-въпрос. За целта трябва да се използва всичко описано по-горе, а и още неща. Долу са описани някои конкретни, а и други по-общи насоки как да се определя обхвата и подреждането на резултите:

 • намиране и на словоформи (напр. търсене на „любовта“ трябва да открива и „любов“)
 • намиране и на беседи в стар правопис, независимо че заявката е в съвременен правопис
 • използване на близки думи, синоними; изобщо горните неща създават изискване за създаване на пълен речник на българския език
 • използване на всички произведено като извадки, анотации, етикети и т.н., което да придава по-голяма тежест на някои резултати; напр. при търсене на определена тема извадките с етикет това име на тема получават голяма тежест
 • използване на личните оценки, като по този начин на произведеното от хората с по-висока лична оценка се дава по-голяма тежест; а може и специално да се изиска търсенето на противоположното мнение от хора с ниска лична оценка на търсещия
 • хорарна астрология, което изисква в явен вид да се направи връзка между: (1) астрологичните символи, (2) символите (думи, фрази) на българския език и (3) символите получени от анотации, етикети и т.н.; може да се използва и рожденната карта на търсещия, заедно с транзити и прогресии; това е доста труден начин и е неизвестно дали някога ще се реализира;

Словото съдържа многобройни семена. Когато покълват и растат те създават връзка с живота на хората и това може да бъде добавено като извадки, анотации (коментари) и т.н. Ядрото, скелетът получава плът и кръв в живота на хората. Явното в системата описание (анотации и т.н.) на разбраното от Словото е от полза не само за четящите това описание, но и за системата за търсене, която използвайки тези описания може да дава по-добри резултати при търсенето. Хората обаче са различни и всеки има специфични нужди. Личните оценки на произведеното от другите помагат на търсенето да намери по-подходящ отговор за конкретните специфични нужди на търсещия. Всичко това е теоретично и тепърва ще се проверява на практика, но си струва да се опита.

Към търсенето има и едно по-друго търсене: търсенето на съмишленици. Използвайки активността на потребителя (извадки и т.н.) би могло системата да показва други хора и групи, които имат подобни интереси. Това и сега го има реализирано в системи като спомената по-горе Diigo.

Приоритетните материали в Библиотека Триъгълник са издадените книги с беседи. От тези книги по-важни са първите издания, които всички следващи книги използват за създаване на редакции. Текстът на тези книги ще бъде съхраняван във формата TEI, което значи, че напр. ще бъдат отбелязвани всяко преминаване на нова страница и на нов ред. Форматът поддържа и отбелязване в явен вид на поправки на правописни и пунктуационни грешки. Освен текста всяка книга трябва да има и пълно сканирано копие във формат PDF/A, вкл. поддържане на tagged PDF, което значи, че PDF-ът съдържа сканирани изображения, но може да се маркират части от текста и да се прави Copy и Paste.

Цялата функционалност на сайта ще може да се използва и локално, чрез програма и без свързаност с Интернет. Цялата работа на някой човек ще може да се опакова в един файл и той да се пренася, напр. при друг човек, който работи само без свързаност в Интернет по някакви причини.

Всичко ще има мобилна версия, доколкото това е възможно за тези ограничени устройства.

Сайтът ще бъде посещаван от всякакви хора и затова на повърхността ще стоят основно неделните беседи и Библията. Дейността на групите и хората няма планове да се показва на началната страница, понеже цялата им дейност е субективна и автономна, а освен това е за личностно развитие и по-малко за показване.

Главното управление на сайта няма да е отворено, но групите и хората ще бъдат общо взето автономни, като администраторите ще се намесват, ако се счете за необходимо. Както се спомена по-горе, произведеното ще може да се опакова във файл и да се използва другаде, а също може да има възможност да се генерира статичен сайт вместо опакован файл.

И накрая, пак напомняне, че всичко това са планове и колко от тях ще се осъществят тепърва ще се вижда.


Огнян Кулев (управител на Библиотека Триъгълник)
28.1.2009 г., София