НОВО: Препратка към активно развивания сайт с материали www.uchitelia.com.


Препоръчвани сайтове с материали:


Първата цел на този сайт е запознаване с беседите на Петър Дънов. Най-подходящи са първа, втора, трета, четвърта и пета серия „Сила и Живот“. Тази библиотеката е създадена с вярата, че беседите и тяхното прилагане могат да са полезни за подобряване живота на всеки. Преценката дали това е така обаче може да се направи само чрез пряк досег с беседите, а не от чужди мнения. В книгата „Учителя Беинса Дуно“ има повече информация за беседите и лекциите. Популярно място, където могат да се обсъждат беседите, е Порталът към съзнателен живот.

Едно кратко обобщение на учението на Петър Дънов е думата чистота, или чистота във всичко.

Равностранният триъгълник с връх нагоре е символ, който може да бъде разпознат на много места в беседите и затова е приет за име на тази библиотека. Примерно тълкуване е хармония, равновесие и единство на мислите, чувствата и постъпките, устремени към началото на всичко – Бога.

Втората цел е да бъде спомагателно средство за изучаване на беседите. Четенето от хартиена книга е силно препоръчително, но понякога това е трудно осъществимо. Засега са предоставени следните отправни точки:

Други страници в сайта: