[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великите условия на живота. София, 1944.

[съдържание]