[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Братя и сестри в Христа. Сила и Живот. Четвърта серия. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Братя и сестри в Христа
  9 октомври 1921 г. [опис]

 2. Плачът
  16 октомври 1921 г. [опис]

 3. Тогаз те ще просветнат
  23 октомври 1921 г. [опис]

 4. Синът Божий
  30 октомври 1921 г. [опис]

 5. Ненаписаните закони
  6 ноември 1921 г. [опис]

 6. В Египет
  13 ноември 1921 г. [опис]

 7. Ананий и Сапфира
  20 ноември 1921 г. [опис]

 8. Аз ще го възкреся
  27 ноември 1921 г. [опис]

 9. Още по-блажени са
  4 декември 1921 г. [опис]

 10. Стани и опаши се!
  11 декември 1921 г. [опис]

 11. И Петър се грееше
  18 декември 1921 г. [опис]

 12. Каквото вържете на земята
  25 декември 1921 г. [опис]

 13. Сродните души
  1 януари 1922 г. [опис]

 14. Целувание не Ми даде
  8 януари 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]