[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. Младежки окултен клас. Година I (1922). Том I. София, 1934.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. Младежки окултен клас. Година I (1922). Том I. София, 1993.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]