[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Трите живота. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Трите живота. Общ окултен клас. I година (1922). София, 1993.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол.

[съдържание]