[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Живият Господ. София, 1948.

[съдържание]