[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Високият идеал. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Високият идеал. Общ окултен клас. Година III (1923–1924). Русе, 1923, 1924.

Текстът на беседата е взет от диска на Хелиопол.

[съдържание]