[Преписана:] Дънов, Учителя Петър. Който дойде при мене. Неделни беседи. Фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 238 с. ISBN 954-8646-26-9.

[Оригинал:] Дънов, Петър Константинов. Който дойде при мене. Беседи от Учителя. София, Просветен комитет, 1950. 238 с.

[съдържание]