[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Време и сила. Младежки окултен клас. Пета година (1925–1926). София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 324 с. ISBN 954-9589-64-1.

Бележки от книгата:

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Николай Василковски, Румяна Маринова, Цветина Рачева.

[съдържание]