[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Влизане. Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. София, 1930.

[съдържание]