[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Възможни постижения. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Възможни постижения. Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том III. София, 1934.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]