[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Божествената мисъл. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Божествената мисъл. Младежки окултен клас. Година VII (1927–1928). София, 1942.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Божествената мисъл. Младежки окултен клас. Година VII (1927–1928). София, 1993.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]