[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Добри и лоши условия. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Добри и лоши условия. Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том III. София, 1937.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]