[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Ключът на живота. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Ключът на живота. Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том I. София, 1937.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]