[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Голямото благо. Сила и Живот. Дванадесета серия (1929). Том III. София, 1936.

[съдържание]