[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Крадецът и пастирят. Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том I. София, 1937.

[съдържание]