[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Да ви даде. Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том II. София, 1938.

[съдържание]