[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Степени на съзнанието. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Степени на съзнанието. Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том II. София, 1939.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]