[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Делата Божии. Сила и Живот. Тринадесета серия (1929–1930). Том III. София, 1940.

[съдържание]