[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Нашето място. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Нашето място. Рилски беседи (1931). София, 1932.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]