[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Начало на Мъдростта. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Начало на Мъдростта. Общ окултен клас. Година XI (1931–1932). Том III. София, 1946.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]