[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Ценната дума. Утринни Слова. Четвърта година (1934–1935). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 588 с. ISBN 954-9589-77-3.

Бележки от книгата:

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.

Бележки от книгата:

Забележка към съдържанието: Автентичността на стенографските записи е запазена. „Ценната дума“ и „Отдалечаване и приближаване“ са препечатани от „Ценната дума“, Утринни Слова, София, 1941 г. „Четирите посвещения в живота“, „Доброто име“ и „Абсолютна и относителна реалност“ са по стенографски записи на словата, изнесени от Учителя през 1934 г. на „Изгрева“. От 40 до 44 слово са публикувани в „Царският път на душата“, Беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера през лятото на 1935 г., София, 1935 г.

Бележки от книгата:

Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Цецилия Ваклинова.

[съдържание]