[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Красотата на душата. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Красотата на душата. Утринни Слова. Година VII (1937–1938). Том II. София, 1948.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]