[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Първият момент на Любовта. Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том I. Първо издание. София, Издателство „Бяло Братство“, 1997. ISBN 954-8091-68-2.

Бележки от книгата:

В настоящото първо изданиее запазена пълна автентичност на стенограмите разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на коректорите са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения (от самата стенографка).

Книгата е подготвена и се издава със средствата на Общност „Бяло братство“ – Велико Търново.

Художник на корицата: Огнян Георгиев

Коректори: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева

Компютърен дизаин: ЕТ „Зодиак Н“ – В. Търново

[съдържание]