[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Обичайте и радвайте се. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]