[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Последното добро. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Последното добро
  5 октомври 1941 г. [опис]

 2. Зелен и узрял
  19 октомври 1941 г. [опис]

 3. Постоянна благодарност
  26 октомври 1941 г. [опис]

 4. Трите неща
  2 ноември 1941 г. [опис]

 5. Божественият и човешкият порядък
  9 ноември 1941 г. [опис]

 6. Да обичаш и да те обичат
  16 ноември 1941 г. [опис]

 7. Трите качества на тона
  7 декември 1941 г. [опис]

 8. С малкото
  4 януари 1942 г. [опис]

 9. Единствената врата
  11 януари 1942 г. [опис]

 10. Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината
  18 януари 1942 г. [опис]

 11. Единственият път
  25 януари 1942 г. [опис]

 12. Характерът и тялото
  15 февруари 1942 г. [опис]

 13. Най-лесното
  8 март 1942 г. [опис]

 14. Великият път
  22 март 1942 г. [опис]

 15. Видове женитби
  29 март 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]