[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Близо и далеч. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Близо и далеч
  5 април 1942 г. [опис]

 2. Трите положения
  12 април 1942 г. [опис]

 3. Най-малката и най-голямата Любов
  19 април 1942 г. [опис]

 4. Радости и страдания
  26 април 1942 г. [опис]

 5. Животът за Любовта
  3 май 1942 г. [опис]

 6. Без сол
  10 май 1942 г. [опис]

 7. Новото в света
  17 май 1942 г. [опис]

 8. Любов, Вяра и Надежда
  24 май 1942 г. [опис]

 9. Добрият път
  7 юни 1942 г. [опис]

 10. Слаби и силни
  5 юли 1942 г. [опис]

 11. Трите чаши
  12 юли 1942 г. [опис]

 12. Единствената нишка
  19 юли 1942 г. [опис]

 13. Добро, справедливост, разумност
  26 юли 1942 г. [опис]

 14. Любов и Обич
  9 август 1942 г. [опис]

 15. Божиите блага
  16 август 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]