[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Минало, настояще и бъдеще. Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943). Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 379 с. ISBN 954-9589-13-7.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Бележки от книгата:

Предпечатна подготовка

Компютърен набор: Димитър Зарков

Коректор: Евелина Мавродиева

Графично оформление: Станислав Пухлев

Координатор на отпечатването на неиздаваното слово: Вергилий Кръстев

[съдържание]