[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Вечното благо. Съборни беседи (1943). 1944.

[съдържание]