[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Силите на природата. Младежки окултен клас. Година XXIII (1943–1944). София, 1947.

[съдържание]