1. „Само проявената Божия Любов носи изобилния и пълен живот.“

  2. Когато отчупиш залъка, кажи: „Благодаря Ти, Господи, за хляба, който Си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив като житното зърно“.

    Учителят

  3. „Господи, благодаря Ти за изобилието, което Си ни дал. Нека то да достигне до всички хора по лицето на Земята. Нека всички имат да ядат това, което ние ядем.“