Една малка работа се завърши добре и сполучливо, и една голяма работа започва.
Във всичко на първо място туряйте Божественото!
Имайте хармония и обич помежду си!
Хубаво да се живее, това е важното!
Молете се, усърдно се молете!
В каком направлении быт будете жить?
Хорошо!
Да се оформят нещата.