После, молитвата има сила и при изцелението на разните телесни недъзи и заболявания. С нея може да се лекуват болести. По-нататък всичките ни работи ще успяват, ако ги започваме с молитва. Който в молитвата е постоянен, ще види и ще се увери, че Господ е верен.

Когато сте болни, радвайте се, ако сте попаднали в Божиите ръце, Той да ви лекува. И в ръцете на лекар да ви предаде, пак се намирате под прякото влияние на Бога. За да призовете Бога на помощ, трябва да приложите вярата си.

Ако се помолите на Бога за един болен, той ще оздравее, ако молитвата ви е както трябва.

Бог в нас и ние в Него, всичко можем да постигнем и да направим.

Когато се молиш на Бога, Той непременно ще ти прати някой да ти помогне. А когато се моли друг някой, може да прати теб да му помогнеш. Ако имате вяра и любите Бога, всичките ви молитви ще бъдат чути. Достатъчно е да отправиш своето радио към небето и ще намериш хиляди същества, които могат да ти отговорят.

Виждате понякога, че молитвата ви не помага. Молите се, но не получавате отговор. В такъв случай приличате на човек, който иска да повдигне едно бреме, но не може, не е по силите му. Повиква другиго на помощ и с него заедно успяват да повдигнат товара. Някога такъв може да се нуждае от помощта на един, двама, трима и повече човеци. Та, следователно, и ние при несполука в молитвата ще искаме помощта на един, на двама, трима и повече братя и сестри, според степента на нуждата, докато сполучим.

Ако сам не можеш да си помогнеш, съберете се десет, сто души или цял народ, помолете се заедно и в скоро време ще имате резултат.

Ако се помолим за мир със смирение, молбата ни ще бъде чута.

Когато много души се молят заедно за едно и също нещо, молитвата им се приема. Колективната молитва е силна.

Духовната работа се състои в следното: ще се съберете на групи от по 5–10–15–20–100 сестри в една група, да се молят за някой свой брат или сестра. Например, някой ваш брат страда, ще направите молитва за него и ще му се помогне. Тази група ще наречем „съветници на Божествените молитви“. Същото ще направят и мъжете. Ще си определят специални дни, през които ще се молят за някой брат, комуто работите не вървят добре, в каквото и да е отношение. Ето един колективен начин за помагане. А сега казвате: „Нека Господ му помогне“.

Молете се един за друг. Закон е: Когато един човек се моли усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в хармония.

Ти не можеш да накараш един човек да се моли за тебе, ако той не е в хармония с тебе.

Молитвата е Божествен акт. Щом моето сърце ангажира моя дух, тогава душата ми ще ангажира всички ония хора, които се намират в хармония с мене.

Отсега нататък трябва да сме свързани умствено и сърдечно с всички хора по Земята, защото спасението е в нашите общи молитви. Молитвата има велика сила.