Когато спите, вие отивате в астралния свят на училище.

Съвременните хора си навличат ред нещастия от много спане. Не лягат навреме, когато трябва да спят, и не стават навреме, когато трябва да стават. Тази работа е много проста. Кокошките по кое време лягат? Те знаят, че когато залезе Слънцето, има много тренове за другия свят, съобщенията за другия свят са много добри, но по-късно след 22, 23, 24 часа треновете са редки, ще трябва да чакат. Не може да отидеш в другия свят, ще бъдеш буден на гарата, ще чакаш, но щом се качиш на пристигналия трен, е лесно. Той ще те носи в другия свят.

Учителят

 1. Формула, която се произнася вечер след молитва:

  „Вярата, с която аз живея, ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце.“

 2. Да излизаш вечер и да наблюдаваш небето 10–15 минути, да проникнеш в него, да се свържеш с Бога и светлите същества, и може да кажеш и формулата: „Господи, благодаря Ти за живота, който Си ми дал. Аз искам да вляза в Новия живот – живота на Любовта“.

  Като правим това, неприятностите, които са определени да имаме за другия ден, ще минат по-леко.

  Учителят

 3. „Ангели Божии, пазители наши, ние, които сме предадени на вас от Божието милосърдие, молим ви се, пазете ни, укрепявайте ни и ръководете ни през тази нощ.“

 4. „Отивам горе да се уча, да се моля и да работя. Желая да посетя Небесната Школа на Всемирното Бяло Братство. Господи Исусе Христе, аз зная, че това е в съгласие с Твоята Воля, а Твоята Воля на две не става.“

  (Казва се с вдигната дясна ръка, свита в лакътя и отворена напред длан.)

 5. За развиване на паметта. Помоли се и кажи на клетките на паметта: „Моля ви се, съберете всички данни, необходими за усилване на паметта ми и създайте всички условия за работа“. И забрави що си казал.

  Учителят

 6. Щом искаш да станеш рано, хвани палеца на лявата ръка с палеца и показалеца на дясната, и кажи: „Искам да стана утре в 4 часа“. Също и с дясната. Палецът е антена. Зад палеца стоят разумни същества, с които ти си свързан. Ако не се съмняваш, ще успееш. Палецът е Божественото начало в човека.

  Учителят

 7. Ученикът трябва да бъде безпощаден към своите грешки, да ги оглежда точно, нито да ги намалява, нито да ги увеличава, без да се съди и критикува, само да ги изправя. Ученикът трябва да бъде абсолютно искрен пред себе си, пред своята душа във всичките свои действия. Вечер, преди да си легне, ученикът застава прав и си казва:

  „В името на абсолютната Справедливост, аз съм готов да изправя грешките си без отлагане.“

  Ученикът знае, че грешките не се прощават – те трябва да се поправят. Той върви по пътя нагоре, в пътя на доброто, оглежда грешките си, изправя ги, без да отлага и върви напред.

  Учителят

 8. Лягаш си в 10 часа и в подсъзнанието си влагаш мисълта да се събудиш в 12 часа и да извършиш известна работа. Хващаш палеца си на дясната ръка с палеца и показалеца на лявата си ръка и казваш:

  „Искам да се събудя в 12 часа.“

  След като се събудиш вдигаш най-напред главата си, после пускаш десния си крак, а после левия и казваш:

  „Аз съм господар на времето и ще го използувам, както намеря за добре.“

  Учителят