Бог на всичката пълнота да ни изпълни с благия Си Дух. Да изпълним благата Му Воля! Всеблагий Отче на всичката пълнота, в Името на Твоята Любов, озари ни с благия Си Дух и изпълни сърцата ни с Твоя мир.

Амин.