Господи, аз вече живея в Тебе. Ти Си ми дал този ум, който имам. Ти Си ми дал тази сила, която имам. Ти Си ми дал живота. В името на всичко, което Си ми дал, искам да Ти служа.

Господи, какво искаш от мене? Аз ще изпълня всичко, което е Твоя Воля!

Амин.