Да се прослави Господ, както е писал в Своята книга. И като се прослави Господ, тъй както е писал в Своята Велика книга, да се прояви Неговата Любов към моята душа и в душите на всички мои братя и сестри.

Амин.