Господи, помогни ми да бъда във връзка с невидимите помагачи. Помогни и на цялото човечество. Смекчи изпитанията, които идат, да дойде по - скоро Новото на Земята. Нека бъдем по - чисти по сърце, ум и тяло. Да живеем в светли мисли. Да препращаме светли мисли за хармония и мир, и пробуждане на Божественото съзнание.

Господи, искам вече Ти да бъдеш с мен, да Те виждам навред, да изпращам светли мисли за хармония.