Господи, моля Ти се, изпрати ми един ангел да ме научи как да направя най-малкото добро, да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта, да ме научи на най-малкото знание, да ме научи как да дам на хората най-малката Свобода, и как да проявя най-малкото милосърдие.

Амин.