Господи, Ти всичко можеш! Твоят Дух, Който Си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може. Аз чрез Твоя Дух всичко мога.

Амин.